Thamarassery Panchayath
HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
Thamarassery Panchayat logo
Thamarassery Panchayath
3.25/5
Thamarassery
40 Yrs in Business
Thamarassery Bus stand
https://thamarassery.lsgkerala.gov.in/en

More Information

Thamarassery Panchayath

Working Hours

Monday – Friday 10 Am to 4 Pm


Details of Ward Members

 1. Thekkum Thottam – Soudha Beevi – 9895057791
 2. Vattakkoru – Ayisha Muhammed – 9526144042
 3. Korangad – Faseela Habeeb – 9567800056
 4. Chunkam North – V M Valli – 7736233908
 5. Chunkam South – A P Musthafa – 9447426913
 6. Vezhupur – A P Sajith – 9400682350
 7. Thamarassery – Adv Joseph Mathew – 9895312838
 8. Karadi – Manjitha K – 8943790915
 9. Kudukkilummaram – Samshidha Shafi – 9072969305
 10. Andona – Anil Kumar P A – 9847492190
 11. Raroth – Abdul Asees P C – 9447025436
 12. Parappanpoyil East – J T Abdurahiman Master – 8547420541
 13. Parappanpoyil West – A Aravindan – 9447636905
 14. Chembra – M T Ayyoob Khan – 9061331173
 15. Kedavoor – M V Yuvesh – 9946450988
 16. Erpona – Khadeeja Sathar – 7558930351
 17. Thachampoyil – Arshya B M – 9447050966
 18. Pallippuram – Ramla Khader – 9539038603
 19. Avelam – Bushra Ashraf – 9847883432

Address

Thamarassery Bus stand
weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test