നിര്യാതയായി

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

Thamarassery, കൂടത്തായി മണ്ണാരയ്ക്കൽ പരേതനായ കോരപ്പുട്ടി (കുഞ്ഞൻ ടൈലർ ) എന്നിവരുടെ ഭാര്യ ശാരദ (90) നിര്യാതയായി . മക്കൾ മോഹൻ ദാസ് (Rtd റെയിൽവെ ) , സുമതി , വിജയ (Rtd ഫാർമസിസ്റ്റ് ) . സസ്കാരം രാത്രി 8 മണിക്ക് വീട്ടുവളപ്പിൽ

weddingvia 1st banner

test