മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് ലൈൻ പൊട്ടി, Thamarassery, വൈദ്യുതി മുടങ്ങി

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

Thamarassery: താമരശ്ശേരി ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് സമീപം വൈദ്യുതി ലൈനിലേക്ക് മരക്കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീണ് ലൈൻ പൊട്ടിയത് കാരണം വൈദ്യുതി മുടങ്ങി.

11 മണിയോടെ പുനസ്ഥാപിക്കാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test