മലോറം ലക്ഷം വീട്ടിൽ ഗോബാലൻ നിര്യാതനായി.

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER
പുതുപ്പാടി: മലോറം ലക്ഷം വീട്ടിൽ ഗോബാലൻ (64) നിര്യാതനായി.
ഭാര്യ: യശോദ.
മക്കൾ: ഗീരീഷ്കുമാ
ർ ( കുട്ടൻ) ,ഷൈജു, സുബിദ ,
മരുമക്കൾ: പ്രതീഭൻ കൂരാച്ചുണ്ട് ,ഷൈനി , നിഷ.
സംസ്കാരം നാളെ (4-4-2024 )വ്യാഴം രാവിലെ 9 മണിക്ക് പുതുപ്പാടി കാരകുന്ന് പൊതു സ്മശാനത്തിൽ നടക്കും
weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test