സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കുതിപ്പ് തുടരുന്നു: ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടി,പവന് 48,200 രൂപയായി.

HOP UAE VISA FROM 7300 INR - BANNER

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുതിച്ചതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണം  ഗ്രാമിൻ്റെ വിലയിൽ 15 രൂപയുടെ വർധന. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ 48080 രൂപയിൽനിന്ന് പവന്റെ വില 48,200 രൂപയായി. . 8 ദിവസത്തിനിടെ പവന്റെ വിലയിൽ 2120 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്.

 

weddingvia 1st banner
HOP UAE VISIT VISA 2
HOP UAE 5 YEAR VISA

test